Exempelbrev 1

Nr 34

06/11 2019

Spannmåls - och oljeväxtmarknaden

Marknaden är för tillfället ganska avvaktande inför fredagskvällens WASDE-rapport från USDA. (www.usda.gov/oce/commodity/wasde) Förväntningarna är att veteskörden för Australien och Argentina sänks men det är redan inbakat i nuvarande priser. Tillgången på vete lär bli lite tightare men samtidigt har de större exportörerna på norra halvklotet fortfarande relativt stora lager så det är ingen brist på vete. När det gäller majs så förväntas bara en marginell sänkning av årets skörd i USA trots att den är sen. Från fälten rapporteras att skörden är bättre än förväntat och avkastningen ligger i närhet av den som USDA fick kritik för att vara för hög i förra månadens prognos. Men med 50 % av skörden fortfarande kvar i fält i söndags så finns det fortfarande risker för bakslag. Bättre och stabilare väder utlovas denna vecka i USA:s majsbälte vilket lär innebära att skörden tar stora steg framåt. Normalt sett brukar 75 % av skörden vara klar i början av november.

Oväntat bra priser på svenskt vete

Efter flera veckor med ökande vetepriser på börserna så ser vi nu en nedgång när spotpriset mötte motstånd vid 181 €/t (1 933 kr/t) på Matif. Kanske kan priserna återhämta sig efter att Frankrike igår lyckats sälja 120 000 t vete till Egypten för 232,44 $/t CIF (2 229 kr/t fritt egyptisk hamn) i tuff konkurrens med Ryssland som fick sålt 55 000 t. En starkare rubel mot US-dollar och en våldsam export under hösten har höjt ryska priser till 218 $/t FOB Svarta Havet (2 091 kr/t). Det ökar Frankrikes möjligheter att få fler affärer trots en högre fraktkostnad jämfört med Ryssland på cirka 2 $/t (19 kr/t). Med en hög skörd av vete i EU och då inte minst i Frankrike så måste exporten vara hög för att priserna inte ska sjunka. I Sverige är exporten av vete och råg i full gång. Var prisnivån ligger är svårt att få reda på men vi har hört rågpriser på 1350–1400 kr/t fritt gård och kvarnvetepriser på 1 600–1 650 kr/t fritt levererat i södra Sverige. Priser som är bättre än vad vi kunde förvänta oss i slutet av augusti och på en nivå som det kan vara intressant att sälja råg och en del vete på. Men det är ändå frustrerande att se att svenska vetepriser ska ligga 350–400 kr/t lägre än Matif och Hamburg noteringen (fysisk vara), tittar vi tillbaka till motsvarande tidpunkt 2017 och 2016 så var skillnaden 200–250 kr/t. Även om fraktkostnaderna stigit den sista tiden så kan det inte förklara skillnaden.

Våga prata priser!

Vi har i Sverige en lite märklig inställning till priser. Många lantbrukare har önskemål om att få veta priser men ingen vill dela med sig av vilka priser man får. Hur ska man då kunna få reda på vilket pris som finns i marknaden? Tro inte att du får bättre pris än grannen bara för att köparen säger att du inte får berätta det. Hade det funnits en större öppenhet om priser så hade det satt större press på handeln, det är lantbrukaren som har mest att förlora på att det inte finns öppna priser i Sverige som alla har möjlighet att ta del av.

Lugnare läge mellan USA och Kina

Kombinationen ökad efterfrågan till biodiesel och förväntad lägre produktion 2020 har fått palmoljepriserna att stiga till de högsta noteringarna på 15 månader. Det har hjälpt till att få upp spotpriserna på raps igen till nivån 385 €/t. (4 111 kr/t) och de kan stiga mer. Bättre tongångar i handelskonflikten mellan USA och Kina ökar chanserna till ett påskrivet delavtal i november och det kan leda till att Kinas köp av soja från USA ökar innan Sydamerika börjar få fram ny skörd i februari. Kina har också börjat lätta på sanktionerna mot Kanada när det gäller import av kött och då finns det kanske också en öppning för att tillåta import av canola (vårraps) igen, det lär få en positiv effekt på pressade canolapriser. Med en mindre skörd av canola i Australien så kommer EU behöva förlita sig på en högre import från Kanada under våren.

Gödselmarknaden

En fortsatt avvaktande inställning från stora köpare på världsmarknaden har fått priserna på gödsel att vika igen. Priset på egyptisk urea har sjunkit med 10 $/t (96 kr/t) till 240 $/t (2 302 kr/t) och MAP/DAP har också en fallande tendens. I EU går försäljningen trögt vilket gör att tillverkarna är pressade. De vill inte gärna sänka listpriset men tvingas öka rabatterna när en starkare euro mot US-dollar sänker importpriserna. Många grossister har fortfarande tid att avvakta inköp och de hoppas på att det ska innebära både lägre inköpspriser och lagerkostnader. När skörden av majs och höstsådden är avklarad så förväntas intresset för gödselköp öka i Frankrike och Tyskland. I Tyskland har försäljningen av N27 börjat stiga den senaste veckan. I Sverige är intresset att köpa gödning också lågt och det går att få ner både priserna och få långa krediter.

Valutamarknaden

Efter att kronan åkt upp och ned som en jojo under de senaste två veckorna har kronan åter stärkts och en euro kostar nu 10,68. Det är 10 öre lägre än för en vecka sedan. En dollar kostar 9,59. Eftersom det finns stor osäkerhet om både ekonomiska utvecklingen och hur riksbanken kommer att agera kommer nog kronan fortsätta att variera kraftigt.

Räntemarknaden

Marknadsräntorna har fortsatt att stiga. Räntan på bolåneobligationer har stigit med 0,4–0,5 procentenheter sedan lägsta läget för ca två månader sedan. Några banker har aviserat höjningar på bolåneräntorna under de senaste dagarna. SBAB ligger nu på en ränta på bolån med 1–5 års bindningstid på 1,34 procent vid belåningsgrad på max 60 %.

Exempeldiagram

HIR Marknadsbrev ges ut av de oberoende organisationerna HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skaraborg, Hushållningssällskapet Gotland, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och HS Konsult.

Kontakt: Stina Jönsson, stina.jonsson@hush.se eller 010-476 22 02. Copyright Ansvarsbegränsning: Marknadsbreven avser att ge en allmän information om aktuellt marknadsläge. Informationen och rekommendationerna är inte heltäckande och är inte personliga. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster baserat på den information eller de rekommendationer som anges i brevet.

Exempelbrev 2

Nr 32

16/10 2019

Spannmåls - och oljeväxtmarknaden

I förra veckans WASDE-rapport från USDA sänktes sojaskörden i USA med 2 m. ton till 97 m. ton när skördeförväntningarna sänktes med knappt 100 kg/ha. Däremot blev det ingen sänkning av majsskörden i USA. Istället blev det en marginell höjning, vilket fick majspriserna att backa. För vete blev det inga större förändringar. Europas skörd höjdes med 1 m. ton men togs ut av att Australiens sänktes med motsvarande. Rysslands skörd lämnades oförändrat på 72,5 m. ton. Det är lite för- vånande eftersom det från flera ryska källor, inklusive deras jordbruks- departement, har kommit uppgifter om att skörden av vårvete i Sibirien är högre än förväntat. Själva anger de den totala skörden av vete till 75- 76 m. ton.
De negativa effekterna av rapporten varade knappt ett dygn. Sen var rapporten glömd av investerarna och andra nyheter tog över som fick priserna att stiga.

Lättnader i handelskriget mellan USA och Kina

Störst effekt fick nyheten om att USA och Kina gjort en del överens- kommelser i handelskonflikten. USA ska avstå från att höja import- avgifter på varor värda 250 miljarder dollar i utbyte mot att Kina köper jordbruksprodukter för 40-50 miljarder dollar enligt en tweet från president Trump i fredags. Detta har inte kineserna bekräftat, så efterhand som dagarna går har man börjat tvivla på resultatet av avtalet.

Snö och kyla i USA

Den andra händelsen som fick USDA-prognosen att snabbt läggas till historien, var den kallfront med snö och temperaturer ner mot minus 10 grader som drog längre ner mot centrala USA än vad väderprognoserna visat. Hur stora skadorna blir är inte klart men tillväxten i den majs och soja som ännu inte var mogen har avstannat vilket lär ge lägre skörd. Värst drabbat blev South och North Dakota men kylan stäckte sig in i Nebraska och Iowa. Nu ser vädret ut att bli bättre, både i USA och Kanada, och 10-dagarsprognosen visar ingen frost så då kan skörden komma igång på allvar. I söndags var knappt 25 % av majsen och sojan tröskad mot normalt över 40 % vid den här tiden i USA.

Rapspriset backar

Trots stigande priser på soja har spotpriset för raps på Matif backat från att en tid legat runt 388 €/t (4 198 kr/t) till 383 (4 144 kr/t). Mycket tyder på att detta är en effekt av vinsthemtagningar från investerare när priset inte ville stiga mer. Sjunkande priser på palm- och solrosolja har satt press på priset för rapsolja till biodieselproduktionen. Prisnedgången på palmolja beror på att Indien har planer på att öka importavgiften. När det gäller solrosolja så beror nedgången på att årets skörd av solros i Ryssland och Ukraina blir rekordhög. De ser nu en chans att exportera solrosoljan till Europa som ett alternativ till dyr raps.Vi bedömer att rapsen kommer igen Detta eftersom mycket talar för nya sänkningar av vårrapsskörden (canola) i Kanada och Australien. För soja är detta också troligt när skörden blir utdragen i Nordamerika samtidigt som en försenad sådd i Sydamerika pga. torka kan dra ner både areal och avkastning.

Säkra priset på maltkorn

Tillgången på korn i Europa inför 2020 kan bli större än efterfrågan. Arealen vårkorn kommer troligen öka på kontinenten efter en torr höst där det återigen varit problem att etablera höstraps och nu också höstsäd i framförallt Frankrike. Det ser också ut som det nu inte blir en hård Brexit den 31/10, vilket kan ge Storbritannien möjligheten att återigen dra igång exporten av korn till övriga Europa. De har ca 2 m. ton att exportera i år vilket är nästan 50 % mer än tidigare år. Ett resultat av hög hektarskörd och en ökning av vårkornarealen för att klara renkavlen.
Priset på maltkorn har fortsatt uppåt i Sverige sen förra veckan och stigit med 50-100 kr/t. För skörd 2020 med leverans under skördeperioden är det nu möjligt att teckna kontrakt på 1700-1750 kr/t. En prisnivå där vi rekommenderar prissäkring av 30–40 % av förväntad skörd.

Marknadsräntor upp

Marknadsräntorna har under veckan stigit kraftigt i USA och Europa. Orsaken är ökad optimism på finansmarknaderna när det gäller handelsförhandlingarna mellan USA och Kina samt tecken på att Brexit- frågan kanske äntligen går mot en lösning. I Sverige steg den femåriga räntan på bostadsobligationer med ca 0,2 procentenheter under veckan.

Inflationen högre än väntat i september

Inflationen i september kom in högre än vad marknadsaktörerna hade förväntat. KPIF låg på 1,3 procent men viktigare var att inflationen utan energi låg på 1,6 procent. Detta är en av de högsta noteringarna under de senaste två åren. Kronan stärktes något efter beskedet. Vad det innebär för Riksbankens räntebesked i nästa vecka återstår att se.

Dags att binda eurokursen

Eurokursen ligger på den högsta nivån sedan 2009. Det är därför aktuellt att fundera om man redan skall binda kursen för EU-stöden. Under de senaste åren skall man haft tur om man har tjänat på att binda kursen. Eurokursen har haft en stigande trend sedan 2014. Men någon gång vänder det och vi har nu den högsta kursen under senaste 10-årsperiden. Det är en attraktiv kurs som alla kan vara nöjda med. Om det däremot är den högsta kursen för året vet vi först efteråt. Mycket hänger på Riksbanken samt USA och Brexit samt en del just nu okända faktorer.

Exempeldiagram

HIR Marknadsbrev ges ut av de oberoende organisationerna HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skaraborg, Hushållningssällskapet Gotland, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och HS Konsult.

Kontakt: Stina Jönsson, stina.jonsson@hush.se eller 010-476 22 02. Copyright Ansvarsbegränsning: Marknadsbreven avser att ge en allmän information om aktuellt marknadsläge. Informationen och rekommendationerna är inte heltäckande och är inte personliga. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster baserat på den information eller de rekommendationer som anges i brevet.