Exempelbrev 1

Nr 1

10/01 2024

HIR Marknadsbrev Nr 1, 2024

  1. Nytt år och nya prognoser
  2. Europeiskt vete för dyr för export
  3. Ökande maltkornsarealer i Sverige
  4. Begränsad tillgång på vårutsäde
  5. Nedåt för dieselpriset

Nytt år och nya prognoser

Den lägre aktiviteten på marknaden över helgerna har inneburit en fortsatt nedgång för priserna på såväl råvarubörserna som för fysisk vara.

Mer regn i Brasilien räddar inte den tidigt sådda sojan som nu har börjat skördas med lägre avkastning än normalt. För de arealer som är sått senare så kommer omslaget i vädret att säkra en bra skörd. Det kommer inte bli den rekordskörd som det snackats om i månader på 165 m. ton utan lokala prognoserna tyder nu på 150-155 m. ton vilket ändå är högt. Nu på fredag kväll kl. 18.00 kommer det en ny WASDE-rapport från USDA. Det blir spännande att se hur mycket de kommer sänka skörden från nuvarande 161 m. ton som angavs i början av december. Bra odlingsväder i Argentina, Paraguay och Uruguay kan mycket väl komma att kompensera för en del av tappet i Brasilien.

Pressade rapspriser

Priset på soja har sjunkit med 5 % sedan nyår och det tillsammans med sjunkande råoljepriser har fått spotpriset för raps på Matif (feb-24) att sjunka med 3,5 % eller 15 €/t (168 kr/t) till 422,75 €/t (4 740 kr/t). Noterat spotpris i Sverige är på nivån 4 500-4 550 kr/t. Rapspriserna i EU är också under press av fortsatt stor import av ukrainsk raps samt sjunkande efterfrågan på rapsolja från biodieselproducenter.

Europeiskt vete för dyr för export

Regnen i Brasilien har också sänkt majspriserna och det spiller över på vetepriserna som nu gått under nivån 220 €/t (2 467 kr/t) på Matif. Mars-24 terminen stängde igår på 219,50 €/t (2 461 kr/t). De sänkta priserna har fått fart på köparna. Igår köpte Egypten 360 000 ton ryskt vete och 60 000 ton ukrainskt vete för 265 USD/t FOB (2 715 kr/t fritt ombord båt). Priset på den franska offerten var på 272 USD/t FOB (2 787 kr/t) vilket återigen visar att europeiskt vete ligger för högt. Intressant var att det ryska priset inte var lägre än innan nyår, då köpte inte Egypten något. Det kan bero på att Egypten krävde betalning på 270 dagar och med stigande räntor så blev det ingen sänkning.

Nedåt för svenskt vete

Den stränga vintern i Svartahavsområdet har gjort att Ryssland nu ligger efter med leveranserna och då har ändå vete prioriterats före korn och majs. Även Ukraina har fått problem. Det ger exportörerna i EU en chans att trots högre priser få affärer där länder som Marocko vill ha leverans ganska omgående eller där handelshus tvingas avstå ryskt vete för att klara leverera tidigare uppgjorda köp i tid. Noterade spotpriser på höstvete kvarn i Sverige har sjunkit något sen nyår till 2 350- 2 400 kr/t.

Ökande maltkornsarealer i Sverige

Det är fortsatt stiltje på maltkornsmarknaden i Sverige. En svagare krona efter nyår har höjt noterat pris till 3 100 - 3 150 kr/t. Mindre sådd av höstsäd i västra Europa men även här i Sverige gör att malkornsarealen ökar i år och det har sänkt prisnoteringarna för skörd-24 ner till 2 400-2 450 kr/t för leverans vid skörd. I vår maltkornskalkyl ger det nu ett TB2 på 4 950 kr/ha vid en skörd på 7,1 t/ha.

Läge att prissäkra

Fortsatt höga priser på grynhavre i marknaden gör att priset inför årets skörd ligger kvar högt på 2 710-2 760 kr/t vilket i vår kalkyl vid en skörd på 7,3 ton ger ett bra TB2 på 7 800 kr/ha. Även vårvete ligger bra till inför skörd-24. Med ett pris på 2 850 - 2 900 kr/t får vi ett TB 2 på 7 100 kr/t vid en skörd på 7 300 kg/ha. Vårt råd är att säkra av upp till 40 % av förväntad skörd av grynhavre och vårvete nu för vi tror inte att den här prisnivån håller om vi får en större areal i år.

Begränsad tillgång på vårutsäde

Mycket regn i december både i Sverige och västra Europa har gett stora översvämningar. Det har följts av strängkyla och det utan skyddande snötäcke på sina håll vilket gör att vi troligen kommer att ha höstsäd och höstraps som utvintrar. Det är redan en svår situation gällande tillgång på vårutsäde så vänta inte med att beställa mer om det behövs.

Osäkert och oförändrat på oljemarknaden

Priset på brent-olja har legat relativt oförändrat över nyåret och står nu i 78 USD/fatet. Rådande geopolitiska risker ser för tillfället inte ut att ha en tydlig effekt på priset, då marknaden inte anser dem vara ett direkt hot mot produktion och transporter. Detta inkluderar även hotet mot transporter genom Röda havet, samt den fortsatta konflikten i- och omkring Gaza-remsan. En större attack mot transporter i Röda havet igår tisdag (som avvärjdes av amerikanska och brittiska flottan) visar dock på den fortsatta risken i området.

Nedåt för dieselpriset

Vid skiftet till 2024 sänktes reduktionsplikten för diesel, från tidigare 30,5% till dagens 6%. Detta fick en direkt effekt på dieselpriset, som sjönk med ca 3,7 SEK/L över natten. Det innebär att priset på diesel nu står i 14,39 SEK/L ex moms, vilket är i nivå med de bränslepriser vi såg under hösten 2021. Återbetalningen på diesel förbrukad inom jordbruk är under 2024 satt till 3,93 SEK/L, varpå den faktiska dieselkostnaden (efter återbetalning) nu är på ca 10,50 SEK/L. Vi kan möjligen se ytterligare prissänkningar på grund av reduktionsplikten under våren men åt andra hållet kan oljepriset öka under denna tid vilket då får en prishöjande effekt på dieseln. Om det finns behov kan det nu vara en bra möjlighet att köpa diesel inför vårbruket.

Alla hoppas på räntesänkningar

2024 lär med stor sannolikhet innebära räntesänkningar i flera ekonomier, däribland Sverige. Inflationens utveckling i Sverige kommer att vara en betydande faktor för om- och när Riksbanken väljer att sänka räntan, men andra centralbankers agerande kommer även att spela in. Eurozonens centralbank ECB sa igår i ett uttalande att man kommer sänka räntan när inflationsmålet på 2% är nått. Eurozonens inflation låg i november på 2,4%, men ökade till 2,9% i december. En viss anledning till den ökade inflationstakten ligger i att de sänkta energipriserna inte längre får en inflationssänkande effekt som de hade under nästan hela 2023.

Något svagare krona

Den svenska kronan har återigen sjunkit något under helgerna, efter att ha stärkts under december. Kronans framtid under 2024 är enligt flera analytiker osäker, men de flesta väger mot en stärkning i takt med sänkta räntor och minskad inflation. Kronan står nu i 11,21 SEK/EUR mot euron och 10,25 SEK/USD mot dollarn.

Exempeldiagram

HIR Marknadsbrev ges ut av de oberoende organisationerna HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skaraborg, Hushållningssällskapet Gotland, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och HS Konsult.

Kontakt: Pauline Nyhlén, pauline.nyhlen@hushallningssallskapet.se eller 010-476 22 02. Copyright Ansvarsbegränsning: Marknadsbreven avser att ge en allmän information om aktuellt marknadsläge. Informationen och rekommendationerna är inte heltäckande och är inte personliga. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster baserat på den information eller de rekommendationer som anges i brevet.

Exempelbrev 2

Nr 5

07/02 2024

HIR Marknadsbrev Nr 5, 2024

  1. Sjunkande vetepriser
  2. Nedskrivning av rapsareal i Europa
  3. Ökande priser på gödning
  4. Hoppfullt med oförändrat ränteläge
  5. Sänkt krona

Sjunkande vetepriser

Ryska exportpriser för vete fortsätter sjunka. Till denna vecka har de gått ner 5 USD/t (53 kr/t) till 224 USD/t (2 373 kr/t) FOB i hamn vid Svartahavet. Detta tvingar Ukraina och exporterande länder i EU att också sänka sina priser för att inte tappa fler affärer till Ryssland. Vete mars-24 på Matif stängde igår på 210,5 €/t (2 396 kr/t), ner 3 €/t (34 kr/t) sen förra veckan.

Afrikanska köpare har is i magen

Exportörerna börjar bli stressade av att det har varit få köpare på den globala marknaden de senaste 10 dagarna samtidigt som det inte är mer än 4-5 månader kvar innan det börjar skördas vete igen på norra halvklotet. En starkare US-dollar mot Euron efter FED:s uttalande om att sänkningen av styrräntan i USA kan dröja är positivt för EU:s exportörer. Det finns signaler om att länderna i norra Afrika behöver importera mer eftersom årets skörd drabbats av torka men de avvaktar köp så länge priserna fortsätter att gå ner. Med förväntade krav på ganska omgående leveranser från köparna så är det troligt att exportörer i EU ska kunna ta hem en större del av dessa affärer.

Tufft för USA:s soja

Regn i Argentina har minskat lite av oron att skörden av majs och soja ska påverkas av den värmebölja som varit senaste tiden. Sojapriserna fortsätter att pressas av förväntningarna på en stor sydamerikansk skörd. En starkare US-dollar är till nackdel för USA när de ska konkurrera med Brasilien om Kinas inköp av soja.

Nedskrivning av rapsareal i Europa

Det känns som att hela marknaden för oljeväxter är på reträtt. Rapspriserna sjunker i Kanada och så gör även palmoljan vilket sätter ännu mer press på rapspriserna på Matif som fortsätter att pendla mycket dag för dag. Ett hopp om bättre priser på sikt tänds av ansedda franska analysföretaget Strategie Grains som skriver ner årets skörd i EU till 18,4 m. vilket är betydligt lägre än de 19 m. ton som tidigare angetts. Neddragningen är en effekt av att de sänker rapsarealen efter en besvärlig höst/vinter i EU där det blivit mindre sått än förväntat.

Ökande priser på gödning

Priserna på egyptisk urea fortsätter att öka drivet av ökad efterfrågan från Brasilien och Indien. Priset har på 14 dagar ökat med 45 USD/t (477 kr/t) till 403 USD/t (4 270 kr/t) FOB. I Frankrike har försäljningen av gödning nu kommit i gång och priserna ökar inför att vårbruket snart startar. I Tyskland och Beneluxländerna gör dåligt väder att försäljningen fortfarande går trögt men stigande priser på urea har dragit upp grossistpriset på N27 (CAN) med 7,5 €/t (85 kr/t) till 282,50 €/t (3 216 kr/t). Att våren närmar sig har fått priserna på fosfor att svagt stiga medan god tillgång på kali och bristande köpintresse gör att priset är sjunkande.

Köpläge

Trots en svagare krona så har vi inte sett någon höjning av priserna i Sverige. Priset på NS 27-4 ligger i nivån 3 800-3 900 kr/t fritt terminal beroende på tillverkare. NPK 21-3-10 kan köpas för 5 200-5 300 kr/t och NPK 26-6-6 för 5 700- 5 800 kr/t. Att priserna på fosfor och kalium också sjunkit sen i somras gör att flertalet av de vanliga NPK-sorterna till vårbruket nu har lägre pris än i juni-23. Vårt råd är nu att köpa den gödning som behövs fram till maj.

Lantmännen införde igår dagspriser på gödning för att bättre kunna hantera att priserna på gödning numera ändrar sig med kort varsel. Det innebär att uppdaterade priser släpps varje dag och de gäller bara för den dagen. Det innebär att offerterna också bara gäller för dagen. För att kunna jämföra priser från olika säljare kräver det att man som köpare begär in offert från de som man vill handla med till en viss dag och sen får ett beslut tas den dagen om det är Lantmännen som det ska köpas ifrån.

Nedåt för Brentoljan

Brentoljan har återigen tappat i pris och står nu i 78 USD/fatet, jämfört med förra veckans 82 USD/fatet. Jobbstatistik och efterföljande kommentarer från USA:s centralbank FED har varit drivande. Amerikansk arbetsstatistik kom in högre än väntat, vilket visar på en uthållighet i den amerikanska ekonomin. FED tydliggjorde då att en räntesänkning inte är aktuell förrän först senare i vår. Ett högre ränteläge slår ofta mot efterfrågan på olja, varpå marknaden satt sin tro i att en närliggande räntesänkning skulle öka efterfrågan och därav också priset.

Trots att oljan sjunkit i pris så har kronan samtidigt tappat i förhållande mot dollarn efter räntekommentarerna, vilket inneburit att svenskt dieselpriset enbart sjunkit svagt till dagens 15,03 SEK/L.

Hoppfullt med oförändrat ränteläge

Som väntat valde Riksbanken att hålla ränta oförändrad på 4% efter årets första penningpolitiska möte. Riksbanken genomför åtta av dessa möten i år (i jämförelse mot förra årets fem), med nästa räntebesked i slutet av mars. Man tydliggjorde dock att en räntesänkning möjligen kan ske under första halvåret 2024, beroende på hur inflationen utvecklar sig. Agerandet från större centralbanker lär också har en påverkan på den svenska penningpolitiken, där amerikanska FED historiskt sett varit de som håller i taktpinnen.

Sänkt krona

Den svenska kronan har dock tagit stryk av räntekommentarerna från FED. Sedan november har kronstärkningen levt på marknadsförväntningarna om tidiga räntesänkningar under 2024, både från de större centralbankerna och från Riksbanken. Detta ser nu inte ut att bli fallet, varpå kronan har fallit till 11,30 SEK/EUR mot euron och 10,49 SEK/USD mot dollarn.

Exempeldiagram

HIR Marknadsbrev ges ut av de oberoende organisationerna HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skaraborg, Hushållningssällskapet Gotland, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och HS Konsult.

Kontakt: Pauline Nyhlén, pauline.nyhlen@hushallningssallskapet.se eller 010-476 22 02. Copyright Ansvarsbegränsning: Marknadsbreven avser att ge en allmän information om aktuellt marknadsläge. Informationen och rekommendationerna är inte heltäckande och är inte personliga. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster baserat på den information eller de rekommendationer som anges i brevet.