HIR Marknad

Webbsidan där du som företagare kort och koncist får en bild av lantbruksmarknaden. Basen på sidan är HIR Marknadsbrev med sina konkreta råd. Därtill finns olika sök- och beräkningsfunktioner för att ge maximal lantbrukarnytta. HIR Marknad produceras av den oberoende organisationen HIR Skåne som är en del av Hushållningssällskapets organisation.

Veckobrev med konkreta råd

Marknadsbrev nr 22

  1. Lägsta vetearealen i USA på över 100 år
  2. Frankrike drabbad av torkan
  3. Vi tror på höjda rapspriser
  4. Elförsörjningen i söder ytterst känslig
  5. Tillbaka på break-even för amerikanska oljeproducenterna

Räknehjälpen

Räkneverktyg som hjälper dig jämföra olika produkter och aktörers priser. Beräkna värdet på din skörd, jämför netto på din kvarnveteskörd vid försäljning till olika aktörer på marknaden.

Fråga HIR

Ta del av HIR:s kunskap och erfarenhet. Ställ en fråga och svaret presenteras tillsammans med andra frågor och svar på "Fråga HIR"

Sök

Här finns tre olika sökfunktioner. Gå in under Diagram och jämför olika priser under olika tidsintervall. I vårt arkiv av marknadsbrev så har du möjlighet att söka på olika kategorier eller välja ett eget sökord. Du kan också läsa äldre brev i sin helhet, se Arkiv.